Povinné informace dle §5 zákona106/1999Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název  Obec Nová Ves u Chotěboře
2. Důvod a způsob založení  Obec Nová Ves u Chotěboře je základní územně samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura

starosta: Ing. Miloš Uchytil
místostarosta: Ing. Jaromír Filip CSc.
ekonomka: Ilona Běloušková
pokladní: Zdeňka BělouškoáOrganizace a řízení obecního úřadu 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu. 

V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu. 

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu. 

Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

4. Kontaktní spojení  obec@novavesuchot.cz
  4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
582 73 Nová Ves u Chotěboře
  4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
582 73 Nová Ves u Chotěboře
  4.3 Úřední hodiny Po, St: 8:00-11:30 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-11:30
  4.4 Telefonní čísla

telefon: 569 621 528

mobil starosta: 602 537 984

  4.5 Čísla faxu  
  4.6 Adresa internetové stránky http://www.novavesuchot.cz/
  4.7 Adresa e-podatelny obec@novavesuchot.cz
  4.8 Další elektronické adresy  
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 104669614/0300
6.  00579980
7. DIČ cz00579980 pro činnosti, které se nevztahují na činnost samosprávy   
8. Dokumenty  http://www.novavesuchot.cz/
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů  http://www.novavesuchot.cz/
  8.2 Rozpočet http://www.novavesuchot.cz/
9. Žádosti o informace  obec@novavesuchot.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání

 ◾Osobní podání (ústně či písemně): 
na Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63,
582 73 Nová Ves u Chotěboře
v úředních dnech a hodinách:
Po, St: 8:00-11:30 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-11:30


◾Písemné podání poštou 
na adresu na Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63,
582 73 Nová Ves u Chotěboře
◾Telefonické podání 
+420 602 537 984 

◾Elektronickou poštou 
obec@novavesuchot.cz

◾Datovou schránkou 
2kiatwu

 

11. Opravné prostředky  http://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/dokumenty-ke-stazeni/
12. Formuláře http://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/dokumenty-ke-stazeni/
13. Popisy postupů - návody
pro řešení životních situací 

 ◾http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů

◾http://www.portal.gov.cz
Další důležité informace

◾http://www.centralni-adresa.cz
Informační systém veřejné správy

◾http://www.statnisprava.cz
Vše o státní správě v ČR

◾http://www.mvcr.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj.

http://www.novavesuchot.cz/

14. Předpisy  
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy   http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/
  14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/
  15.1 Sazebník úhrad
za poskytování informací
http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
 
16. Licenční smlouvy  
  16.1 Vzory licenčních smluv  
  16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.
  http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/informace-poskytovane-dle-§16-zakona-106/1999-sb/

 
TEPLOMĚR
29.2 °C   14:09:51   18.8.2017
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první pondělí v měsíci. Během letního času od 19:00, v zimním čase od 18:00 vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: