Oznámení o změně volební místnosti pro II. kolo prezidentských voleb

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republikyII. kolo

 Starosta obce Nová Ves u Chotěboře podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)

 oznamuje:

 II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 1. Místem konání voleb    ve volebním okrsku č.1   je volební místnost v zasedací místnosti Požární zbrojnice v č.p.78    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Nová Ves u Chotěboře, Nový Dvůr

  2.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České    republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 3.Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

  4.Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

 V Nové Vsi u Chotěboře dne 17.1.2018                                            

starosta Ing. Miloš Uchytil


 
TEPLOMĚR
-0.9 °C   11:25:19   23.2.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první pondělí v měsíci. Během letního času od 19:00, v zimním čase od 18:00 vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: