https://www.novavesuchot.cz/nova-ves-u-chotebore.rss cs 120 Výstraha ČHMÚ 16. 6. 2022 https://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/vystrahy-chmu/vystraha-chmu-16.-6.-2022 Wed, 15 Jun 2022 11:13:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/vystrahy-chmu/vystraha-chmu-16.-6.-2022 Ilona Běloušková Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-6-2022 Wed, 08 Jun 2022 09:16:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-6-2022 Ilona Běloušková Dovolená během letních prázdnin a uzavření kanceláře OÚ https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/dovolena-behem-letnich-prazdnin-a-uzavreni-kancelare-ou Mon, 06 Jun 2022 09:06:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/dovolena-behem-letnich-prazdnin-a-uzavreni-kancelare-ou Ilona Běloušková Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Svazek obcí Podoubraví https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021-svazek-obci-podoubravi Fri, 03 Jun 2022 22:54:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021-svazek-obci-podoubravi webmaster Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2.6.2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-2.6.2022 Wed, 25 May 2022 17:22:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-2.6.2022 Ilona Běloušková Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 05/2021 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-05-2021 Thu, 19 May 2022 20:44:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-05-2021 Ilona Běloušková Oznámení o vydání změny č. 4 územního plánu Nová Ves u Chotěboře https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/oznameni-o-vydani-zmeny-c.-4-uzemniho-planu-nova-ves-u-chotebore Fri, 13 May 2022 22:15:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/oznameni-o-vydani-zmeny-c.-4-uzemniho-planu-nova-ves-u-chotebore Ilona Běloušková Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5/2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-5-2022 Mon, 02 May 2022 21:02:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-5-2022 Ilona Běloušková Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-kalkulace-cen-pro-vodne-a-stocne-za-kalendarni-rok-2021-a-dosazene-skutecnosti-v-temze-roce Mon, 25 Apr 2022 16:44:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-kalkulace-cen-pro-vodne-a-stocne-za-kalendarni-rok-2021-a-dosazene-skutecnosti-v-temze-roce Ilona Běloušková Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-4-2022 Fri, 22 Apr 2022 08:09:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-4-2022 Ilona Běloušková Změna termínu zasedání zastupitelstva v květnu https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zmena-terminu-zasedani-zastupitelstva-v-kvetnu Thu, 21 Apr 2022 08:06:19 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zmena-terminu-zasedani-zastupitelstva-v-kvetnu Ilona Běloušková Nabídka volného pracovního místa - výběrové řízení https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/nabidka-volneho-pracovniho-mista-vyberove-rizeni Wed, 20 Apr 2022 10:26:44 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/nabidka-volneho-pracovniho-mista-vyberove-rizeni Ilona Běloušková Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-3-2022 Tue, 15 Mar 2022 11:05:18 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-3-2022 Ilona Běloušková Ceník za používání obecní techniky https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/cenik-za-pouzivani-obecni-techniky Thu, 10 Mar 2022 12:07:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/cenik-za-pouzivani-obecni-techniky Ilona Běloušková Setkání seniorů https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/setkani-senioru Tue, 08 Mar 2022 11:11:06 -0600 https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/setkani-senioru Ilona Běloušková Sbírka pro Ukrajinu https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/sbirka-pro-ukrajinu Sat, 26 Feb 2022 11:10:27 -0600 https://www.novavesuchot.cz/obec-nova-ves-u-chotebore/jina-sdeleni/sbirka-pro-ukrajinu Ilona Běloušková Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 4 ÚP https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/verejna-vyhlaska-navrh-zmeny-c.-4-up Tue, 22 Feb 2022 11:05:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni/verejna-vyhlaska-navrh-zmeny-c.-4-up Zdeňka Běloušková Záměr směny a odkupu pozemku GP 404-1263/2014 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zamer-smeny-a-odkupu-pozemku-gp-404-1263-2014 Fri, 18 Feb 2022 11:10:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zamer-smeny-a-odkupu-pozemku-gp-404-1263-2014 Ilona Běloušková Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2022 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-2-2022 Thu, 17 Feb 2022 13:40:00 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/zasedani-zastupitelstva/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-2-2022 Ilona Běloušková Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 01/22 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-kraje-vysocina-01-22 Fri, 28 Jan 2022 15:33:38 -0600 https://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/ostatni-sdeleni/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-kraje-vysocina-01-22 Ilona Běloušková