Poplatky v roce 2014

Odpad – trvale bydlící osoba starší 18. let       450,- Kč

Odpad – rekreační objekt            722,- Kč

Splatnost odpadu do 30.6. 2014.

 

Stočné – každá trvale bydlící osoba 50 Kč + 50 Kč za objekt

U rekreačních chat a domů je poplatek 100 Kč za objekt.

Splatnost stočného do 31.8. 2014.

 

PES        100,- Kč za prvního psa

               150,- Kč za druhého psa

               300,- Kč za třetího a každého dalšího psa

Splatnost poplatku za psa do 28.2. 2014.

 

Úhradu můžete provést v úředních hodinách hotově na obecním úřadě nebo provést platbu převodem na účet  104669614/0300, variabilní symbol: vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce udejte své jméno a za co poplatek platíte (např. pes+odpad+ stočné)

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.