Poplatky v roce 2016

Místní  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2016

Obecně závazná vyhláška 2/2015

 

V roce  2016 je splatnost poplatku za odpad 30.6.2016

Výše poplatku :

500 Kč  pro osobu starší 18. let, trvale hlášenou v obci

816  Kč za rekreační objekt

Poplatek můžete zaplatit v kanceláři OÚ nebo na účet u ČSOB  104669614/0300, variabilní symbol: rodné číslo plátce a do zprávy pro příjemce uvádějte PŘÍJMENÍ, ČÍSLO POPISNÉ A ODPAD 2016 (bez háčků a čárek)

 

Poplatek za psa v roce 2016

Splatnost poplatku za psa je 29.2. 2016

 1. pes ………………….100 Kč

 2. pes……………….…150 Kč

 3.  a další pes ……..300 Kč

   

  Poplatek můžete hradit za stejných podmínek jako poplatek za odpad.

   

   

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.