Sběr nebezpečných odpadů 2024


 
16. 5. 2024 proběhne sběr nebezpečného odpadu a odběr starých elektrospotřebičů

15,00 - 15,10  v Novém Dvoře

15,15 - 15,45   v Nové Vsi u Ch.

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Dále žádáme obyvatele, aby odpad nosili až v době svozu.

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory,nádoby a štětce se zbytky barev,zbytky chemikálií,staré léky,bateriové monočlánky všech druhů,zářivky,výbojky,staré motorové oleje a maziva,textilie znečištěné ropnými produkty,olejové filtry,mořidla,spreje,lednice,televize atd.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.