Máj skončil, padla i májka.

Na pátek 1.6.2007 SDH Nová Ves u Chotěboře připravilo tradiční veselici u příležitosti kácení máje. Počasí přálo na počátku, kdy po hudební pozvánce, přišli k máji občané obce s polu i s návštěvníky obce. Před požární zbrojnici se vypínala do výše 25m máj. Našli se dva, kteří nerespektovali vegetační klid, a vyrazili kácet do obecního. Dědek s bádou pořezali několik břízek, až se dostali k máji, kterou chtěli na topení. Nepomohl ani hajný, který je odchytl, ale asi se nechal podplatit. Tak nakonec máj padla.
Vše dobře dopadlo, a tak mohla začít zábava s hudbou a následně i s tancem. Škoda, že počasí nepřálo a větší část hostů kolem 23 bylo vyhnalo déštěm.

Na začátku
Na začátku


Dědek s bádou jedou.


Řežou na co příjdou.


Hajný chrání máj.


Radost nad padlou májí


Vítězný tanec.


Alešovi a Petře to bezvadně hrálo.


Tak to vypadalo až do deště.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.