Setkání se seniory 2010

Dne 26.3.2010 se konal již 8.ročník setkání seniorů v obci.

Po přivítání starostou Ing. Milošem Uchytilem, byl pro ně připraven bohatý program.

Na začátku vystoupily děti na zobcové flétny s lidovou písní.

Následně senioři hádali písně, které děti hrály na flétničky.

Později vystoupili žáci za doprovodu učitelky Mgr. Semerádové v kytarovém souboru.

A s flétnovým doprovodem.

Následovalo vystoupení v nacvičených tanečních kreacích.


 
Senioři se zájmen  sledovali program

Následovalo vystoupení skupiny aerobicu.


Nasledovalo mluvené slovo, ve kterém starosta obce přiblížil činnost zastupitelstva, akce, které se konaly a byly dokončeny. Přednesl plán akcí, které se budou konat v tomto roce a výhled do dalších let. Dostalo se na dotazy, na které starosta odpovídal. Ty se týkaly většinou jednotlivých akcí. Na dotaz, kdy bude zrušena váha na návsi, starosta odpověděl, že pokud by se sehnaly finace, tak ihned. Projektová dokumentace je dokončená a řeší se na stavební řízení.

Následoval volný program, ve kterém vystoupila skupina Ideál.

A dá se říci, že se senioři umí příjemně bavit.


Závěrem bych chtěl poděkovat zatupitelům obce, kteří se zaměstnaci obce,se podíleli na ogranizaci  zdárného průběhu setkání seniorů a těším se na další ročník.

Starosta obce.

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.