Setkání se seniory z obce

Rok se s rokem sešel a již je tu znuovu setkání se seniory. Letošního setkání se zúčastnilo více jak 70 seniorů z Nové Vsi, Nové Dvora a již tradičně i z Vísky

Po přivítání, které provedl starosta obce ing. Uchytil, se o program se postarala místní Základní škola. První vystoupení byla pohádka O líné Barce.

Dále následovalo pásmo básní a říkánek a vystoupení žáků, kteří zahráli na zobcové flétny a kytary.

Dále žáci předvedli ukázky z hodin tělesné výchovy a nakonec kroužek aerobicu předvedl své vystoupení.

V dalším vystoupení vystoupila Alenka Fuxová, která zazpívala pár písní z muzikálů. K poslechu a tanci pak dále hrálo duo Ideál pana Ladislava Hoffmanna a Oliny Březinové. Akce se povedla a z tváří odcházejících seniorů bylo vidět štěstí a radost s krásně prožitého odpoledne.

Chtěl bych poděkovat touto cestou pořadatelům a jmenovitě paní Radce Horáčkove, Zdence Pavlasové, panu Vašku Markovi, Radomilu Mauerovi a Martinu Pavlasovi, kteří se o zdárný průběh akce postarali.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.