Základní informace

Poloha Nové Vsi u Chotěboře

Nová Ves má výhodnou polohu ve vztahu k poznávání okolní krajiny. Na severu se zdvihají Železné hory se stejnojmennou Chráněnou krajinou oblastí, kde je mnoho historických a přírodních zajímavostí - Polom, Oheb, Lichnice, Lipka.

Na jihozápadě leží Vilémov, který má bohatou historii. Severovýchodně od Nové Vsi je pak krásné skalnaté Údolí Doubravy, zatím co na jihu jsou lesní komplexy Hornosázavské pahorkatiny

Úplný název: OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

Založeno podle zákona o obcích č. 128/2000Sb. ( obecní zřízení ), §1, §2

starostka: Andrea Culková
telefon: +420 604 475 118
e-mail: obec@novavesuchot.cz

počet obyvatel : 543

Nová Ves u Chotěboře - letecký snímek

  Strategie obce pro období 2018-2025
  Strategie obce pro období 2018-2025
  Demografie k 1.1.2016
  Demografie k 1.1.2016
  Demografie k 1.1.2015
  Demografie k 1.1.2015
  Demografie k 30.5.2006
  Demografie k 30.5.2006
  Demografie k 31.12.2005
  Demografie k 31.12.2005
  Demografie K 31.7.2005
  Demografie K 31.7.2005
  Demografie k 28.2.2005
  Demografie k 28.2.2005
  Demografie k 31.12.2004
  Demografie k 31.12.2004
  Demografie k 1.12.2004
  Demografie k 1.12.2004

   Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.