Historie školství v Nové Vsi u Chotěboře

Obec vždy byla přiškolena k Heřmani. Teprve v roce 1813 darovala Johana, svobodná paní z de Finů, myslivnu novočeským občanům, ze které byla upravena školní budova. Prvním učitelem byl Jan Anderle.Ve škole bylo tehdy 91 dětí. Druhým učitelem byl Jan Doležal, poté místo učitele převzal jeho syn František Doležal. V tomto období platili rodiče za své děti učiteli "sobotáles" - školní plat - podle věku dítěte.

Dne 30. srpna 1875 byla dostavěna v pořadí druhá školní budova u Ostružských (č.p.112) a vyučovat se zde začalo 1. března 1876. V roce 1883 bylo zapsáno 205 dětí. Po smrti Františka Doležala byl ustanoven řídícím učitelem Jan Spurný a tomtéž roce Julius Mayer. Rok 1904 se stal rokem památným - začala  se stavět nová škola, která stojí na nynějším místě vedle lihovaru. Plány vypracoval stavitel Liška z Chotěboře. Dne 6. března 1904  byly položeny základy nové školy a 21. října byla provedena kolaudace.

13. listopadu 1904 se začalo v nové škole učit 201 dětí.  V roce 1907  byla škola ozdobena v průčelí sochou učitele národů J.A. Komenského za 150,-Kč. Škola si na tuto sochu vydělala ze vstupného na dvou divadelních představeních. Další zajímavostí je, že od školního roku 1913 bylo zavedeno vyučování tělocviku pro dívky.  Do této doby měli hodiny tělesné   výchovy pouze chlapci. V roce 1926 řídil školu Ludvík Zajíček . Zapsáno bylo 116 žáků.V roce 1927 převzal řízení školy František Píbil. V roce 1939 školu převzal Josef Souček a později Bohumila Součková. V roce 1945 nastoupil do školy řídící učitel Ladislav Koutný, v roce 1965 vedení převzala Danuše Filipová.  V roce 1979 byla řízením školy pověřena Ludmila Jindrová a v roce 1991 Jaroslav Vítek. Od roku 1999 školu řídí Mgr. Ilona Marková.

V roce 2003 vstoupila škola do právní subjektivity jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Nová Ves u Chotěboře.

V současné době je škola trojtřídní, má vybavenou tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu, výdejnu obědů. V provozu je školní družina, která slouží především k relaxaci a odpočinku žáků. Ve škole je řada zájmových kroužků, s jejichž vedením učitelům pomáhají i rodiče.  Škola pořádá mnoho akcí pro veřejnost a některé akce se staly tradicí. Například: školní besídky, vánoční koncert, dětský karneval, dětský den. Kulturním vystoupením žáci vítají nové občánky do obce. Mezi školní aktivity patří soutěže (recitační, vědomostní, sportovní, výtvarné, pěvecké), škola v přírodě, návštěva divadel, výstav a kulturních představení, vzdělávací projekty.

Protože v obci sídlí dětský domov, chodí do naší školy žáci z dětského domova. Spolupráce s vedením domova i vychovateli je na dobré úrovni a ZŠ se snaží těmto dětem přispívat formou malé finanční výpomoci - je jim věnován výtěžek z vánočního koncertu. Škola také spolupracuje s Mateřskou školou ve Vísce a s okolními školami v Malči, Libici a Vilémově.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.