Zájmové kroužky pro děti ve šk. roce 2005/2006

Angličtina pro začátečníky (Z. Řípová)

Počítače pro začátečníky (I. Běloušková)

Hra na flétnu (O. Semerádová, I. Marková)

Hra na kytaru (O. Semerádová)

Sportovní hry (I. Kufrová)

Aerobic (I. Kolářová)

Výtvarný kroužek (L. Filipová)

Ruční práce (J. Málková)

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.