Zápis dětí do prvního ročníku

Únor pro nás ve škole začal slavnostně. Dne 3.2. proběhl netradiční zápis do 1. ročníku. Před osmou hodinou přišlo do školy 8 předškoláčků (3 dívky a 5 chlapců), tentokrát ještě v doprovodu rodičů a prarodičů.

Někteří si sedli na koberec, jiní zasedli do lavic, ale dnes se ještě neučili. Čekaly na ně skládačky, obrázky známých večerníčků, puzzle, stavebnice, ale i číslice, geometrické tvary, modelína, papíry, voskovky, kuželky, dřevěný domeček s celou mini domácností a jiná překvapení. Každý předvedl to, co nejlépe umí. Paní učitelky si s dětmi popovídaly a kladly jim záludné   otázky. Všech osm dětí u zápisu uspělo, zvládly zadané úkoly, a proto byly všichni přijati do ZŠ. Na budoucí prvňáčky čekala sladká odměna a dárek za splněné úkoly. Všichni se svěřili, že se do školy těší.

 Naše škola jim mimo jiné nabízí:zájmové kroužky (počítače, anglický jazyk,hra na flétnu, výtvarný, ruční práce, sportovní hry, aerobic - vedou učitelky, ale i maminky),školní družinu (slouží především k relaxaci a odpočinku dětí), plavecký kurz, sportovní akce a turnaje, vystoupení pro veřejnost (vítání nových občánků, koncerty v kostele, setkání s důchodci,dětský karneval, dětský den), školu v přírodě (děti poznávají různá místa naší vlasti, učí se samostatnosti a odpovědnosti), účast v různých soutěžích v rámci školy (recitační, vědomostní, sportovní), různé projekty (Vstupujeme do Evropy, začínáme v Nové Vsi, Žijí tu s námi, aj.) Doufám, že s touto nabídkou budou všichni prvňáčci i rodiče spokojeni.

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.