Možnost zveřejnění údajů na webu obce - info pro podnikatele

Nabízíme místním podnikatelům zveřejnit údaje o své firmě na webu obce Nová Ves.

V případě Vašeho zájmu doručte  na OU tyto údaje:

Název firmy

Telefon

webové stránky (pokud máte) a e-mail

Vše podepište s dovětkem: Souhlasím se zveřejněním údajů na webových stránkách obce.

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.