Úvodní stránka » Výstrahy ČHMÚ » Nebezpečí požárů

Nebezpečí požárů

VÝSTRAŽNÁ INFORMACE
ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř

Číslo: PVI_60/09
Vydaná: středa 23.09.2009 10.28 (08:28 UTC)
Na jevy: Sucho s nebezpečím požárů (vysoký stupeň nebezpečí),

Platnost: od středy 23.09.2009 10.30 do odvolání


Pro kraje: Sucho s nebezpečím požárů:
od středy 23.09.2009 10.30 do odvolání
Pro celou ČR

 

Obnovující se oblast vysokého tlaku vzduchu s přechodem nevýrazné studené
fronty ve čtvrtek.

Dlouhodobě nízké srážkové úhrny způsobují na území ČR plošně velké oblasti
s nejvyšším rizikem sucha a zejména na jižní Moravě a v severozápadní
polovině Čech hrozí zvýšený stupeň nebezpečí požárů. Očekávané slabé
srážkové úhrny na čtvrteční studené frontě situaci nezlepší.

Přehledné mapy jsou na: www.chmi.cz/meteo/ok/dpp.html

-- Agrometeorologický rozbor dané situace:

Zhruba od počátku třetí srpnové dekády dochází v ČR k poklesu zásob půdní
vláhy, zejména v nízkých a středních polohách. Tento pokles je pouze
lokálně a dočasně přerušován slabými srážkami. Změřené i vypočtené hodnoty
zásob půdní vláhy pod travním porostem jsou v současnosti nejnižší v
Polabí, Poohří a v části jižní Moravy. V těchto oblastech se zásoby v
orniční půdní vrstvě pohybují mezi 5 a 20 % využitelné vodní kapacity (100
% je množství vody, které může rostlina z daného půdního profilu využívat).
Naposledy nastala analogická situace, tedy sucho v závěru kalendářního léta,
v roce 2003.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
- Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
- Dle situace je vhodné šetřit vodou.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/M.Dvořák
http://pocasi.chmi.cz/
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: