Dotaz a odpověď Martin Ambros.

č.j.:197/2017/OUNVuCh z 18.4.2017

Věc způsob realizace třídění

Pan Martin Ambros, Telčice

Žádá o poskytnutí informací:

ad 1. Centrální svozová

Nová Ves u OÚ
Nová Ves areál Dětského domova
Nová Ves u trafa
Nová Ves u Chotěboře u hřbitova,
u obecního úřadu na točně,
Nový Dvůr na křižovatce.

Popelnice každého č.p. což je 192 míst

Výška poplatku je stanovena dle Vyhlášky č.OZV.1/2016 na 764Kč s tím, že pro trvale bydlící obyvatele je poskytnuta sleva 264Kč tz. platí 500Kč za jednu osobu

Rekreační objekt platí 726 za jeden objekt a firmy platí smluvní ceny a začínají na 850Kč podle objemu odváděného odpadu se cena navyšuje.

 

ad.2 

Nová Ves u OÚ
Nová Ves areál Dětského domova
Nová Ves u trafa
Nová Ves u Chotěboře u hřbitova,
u obecního úřadu na točně,
Nový Dvůr na křižovatce.

Biologické odpady, barva hnědá 1100kg                                    5ks

papír, barva  modrá,                    1100kg                                   11ks

nápojové kartony, barva žlutá,   

sklo, barva  bílá a zelená dle druhu skla 1000kg,                      6+5ks

plasty, PET lahve, nápojové kartony barva žlutá1100kg          13ks

kovy, barva šedá                                    120kg                          4ks     

kontejner na šaty                                     1000kg                       2ks     

kontejner na drobný el. odpad + baterie 30kg                            1ks

  

ad.3

Ekokom          3x plast a 1x papír
Asekol             1x el.odpad a baterie
AVE Vysočina                        5x Bioodpad
FCC Česká republika, u Hlavního nádraží 3, 586001 Jihlava
         1x textil

 

Ad4.

AVE Vysočina, Jihlavská 20, Žďár nad Sázavou

 

Tento rozsah je bezplatný, pokud budete požadovat upřesněné informace, cena bude stanovena dle ceníku z roku 2014 viz. stranky obce

 

S pozdravem

                                 

 

Ing. Miloš Uchytil

 starosta obce v.r.

 

„otisk úředního razítka" 

Soubory ke stažení:
pdf dost.pdf 44 kB

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: