Odpověď na dotaz č.6

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

č.j.: 183/2014/OUNVuCH

dne 20.5.2014      vyřizuje ing. Miloš Uchytil

  

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 12.5. 2014 elektronické podání s důvěryhodným elektronickým podpisem, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od advokátní a daňová kancelář, JUDr. Josef Košmider, Kalinovo nábřeží 605, 58001    Havlíčků Brod, žádost je přílohou

Sdělení

Věc:  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1499Sb. O svobodném přístupu k informacím – Nájemní smlouva

Dne 12. 5. 2014 jste na podatelnu obecního úřadu zaslal žádost o podání informace k nájemci průmyslové prodejny

 

K tomuto Vám sděluji toto.

1.   Nájemci jsou podnikatelé Vietnamské národnosti manželé:

 obchodní jméno: DINH HUU DUC;     IČO: 28529804 a obchodní jméno: PHAN PHUONG NHUNG;    IČO: 87709503

 2.   Byla vykoupena nájemní smlouva včetně vybavení prodejny od původním nájemce. Nájemné je stanoveno dle původní smlouvy.

 3.   Obec nebude poskytovat žádné kopie nájemních smluv. Tyto smlouvy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách po předchozí telefonické domluvě a to  Po – Pa od 8.00 do 11:30 a Po a St od 13.00 do 17.00.

  

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil, starosta obce

  

 

 

              

 

 

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: