Odpověď na žádost únor/2016

č.j.: 84/2016/OUNVuCH  Nová Ves u Chotěboře 7.3.2016

 

         
   
   

Istav Media, s.r.o.
    Nádražní  762/32

   

150 00                   PRAHA     5 - Smíchov

   
   

                                                                              

 Věc:  Sdělení

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 8. 2 . 2016  ISDN, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od právnické osoby: Istav Media, s.r.o., IČ:03441725, Nádražní 762/32. 15000 Praha 5  Smíchov

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

… zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. Seznam stavebních projektů, které jsou naplánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. (V příloze)

Odpověď:

Pro rok 2016 se počítá s dostavbou suché nádrže (poldru), která bude dokončena v ½ roku. Další akce se neplánují.

Stavba suché nádrže Nová ves u Chotěboře. Nad vesnicí na bezejmenném pravostranném  přítoku Novoveského potoka se buduje poldr pro zachycení bleskových povodní a ochránění části obce od velké vody. Rozpočet akce je 1,5 mil Kč a v roce 2016 se počítá s dostavbou za 700tis. Kč  Zahájeno 9/2015 dokončení 4/2016, Výběrové řízení proběhlo v roce 2015

  

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil, starosta obce

  

 

 

              

 

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: