Odpověď na dotaz č.2

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

 

Věc:

Investiční plán obce v roce 2014

 

Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00

Žádá:

1.Komplexní úprava náměstíčka - chodníky a parkoviště u Základní školy

Předmětem žádosti je realizace části chodníku A ( 31m ) s parkovací plochou pro kolmá stání (6x ) a komunikací u č.p.6 (19mx5,5m) naproti chodníku B a nacházející se na pozemcích st.207 64/26,64/25 sousedící s komunikací 3.tř. 34524 (p.č. 2071/1 ).

Chodníky je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy tl. 60 mm. V místě současného obrubníku (nebo na kraji silnice) bude osazen nový silniční obrubník ABO 100/15/25, který bude převýšený cca. o 12 cm nad komunikaci. Na opačné straně (u plotu), bude použit obrubník parkový ABO 100/8/25. V místě bezbariérového nástupů resp. vjezdů budou použité nájezdové obrubníky ABO 100/15/15 N a obrubníky přechodové ABO 100/15/25 LV a PV. Všechny obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční opěrou z betonu C 12/15. Obrubníky nájezdové budou osazeny 2 cm nad komunikací. Na začátku a na konci chodníku bude osazena slepecká dlažba v pruhu š. 40 cm (varovný pás - označení rozhraní mezi chodníkem a vozovkou na vstupu do nebezpečného prostoru, kde se nevidomý může setkat se situací, kterou není možné vyhodnocovat jen kontaktně - hmatově bílou holí). Vodící linii sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob tvoří navržený parkový obrubník, který bude osazen 70 mm nad úroveň chodníku. V místech stávajících vjezdů na přilehlé pozemky a zahrady je navržen chodník přejezdný, tzv. chodník s občasným pojezdem. V těchto místech bude chodník prolomen tak, aby bylo umožněné plynulé přejíždění chodníku. Při prolomení musí být dodržen přípustný max. sklon chodníku (max.12,5 % v úseku do 3,0 m). Prolomení chodníku je zřejmé z výkresu podélného profilu (výkres č.3). V místech vjezdů budou použité nájezdové obrubníky ABO 100/15/15 N, které budou osazeny 2 cm nad komunikací a obrubníky přechodové ABO 100/15/25 LV (PV).  Příčný sklon chodníku je navržen 2 % směrem ke komunikaci.

Parkovací plocha obytným domem.

Parkovací plochy je navržená ze zámkové dlažby tl. 80 mm a jsou navržené pro osobní automobily skupiny 02 - tj.5,3x2,4m – kolmá. Před obytným domem je navržené 6 stání kolmých, z toho jedno stání je navržené pro vozidla tělesně postižených tj. š. 3,5m. Parkovací plocha bude provedena ze zámkové dlažby červené a budou odděleny od konstrukce vozovky silniční přídlažbou 50/25/10, která bude osazena s úrovní komunikace.

Vjezd k bytovému domu bude upraven na jednotnou šířku 5,5 m a bude položen nový ABJ tl. 60 mm. Napojení na komunikaci III/34525 bude provedeno takto: bude provedeno odfrézování vrchní asfaltové vrstvy vjezdu v š. 1m a bude položen nový asfaltový koberec. U výjezdu od bytového domu na komunikaci III/345245 bude osazena dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě.

Rozpočet je cca        1,209mil.Kč

plánovaný termín započetí projektu         02-03/2014

výběrového řízení    běží

 

2. Komplexní úprava náměstíčka - místní komunikace, parkoviště a chodníky pod č.p.6

Předmětem žádosti je realizace části chodníku A ( 31m ) s parkovací plochou pro kolmá stání (6x ) a komunikací u č.p.6 (19mx5,5m) naproti chodníku B a nacházející se na pozemcích st.207 64/26,64/25 sousedící s komunikací 3.tř. 34524 (p.č. 2071/1 ).

Chodníky je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy tl. 60 mm. V místě současného obrubníku (nebo na kraji silnice) bude osazen nový silniční obrubník ABO 100/15/25, který bude převýšený cca. o 12 cm nad komunikaci. Na opačné straně (u plotu), bude použit obrubník parkový ABO 100/8/25. V místě bezbariérového nástupů resp. vjezdů budou použité nájezdové obrubníky ABO 100/15/15 N a obrubníky přechodové ABO 100/15/25 LV a PV. Všechny obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční opěrou z betonu C 12/15. Obrubníky nájezdové budou osazeny 2 cm nad komunikací. Na začátku a na konci chodníku bude osazena slepecká dlažba v pruhu š. 40 cm (varovný pás - označení rozhraní mezi chodníkem a vozovkou na vstupu do nebezpečného prostoru, kde se nevidomý může setkat se situací, kterou není možné vyhodnocovat jen kontaktně - hmatově bílou holí). Vodící linii sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob tvoří navržený parkový obrubník, který bude osazen 70 mm nad úroveň chodníku. V místech stávajících vjezdů na přilehlé pozemky a zahrady je navržen chodník přejezdný, tzv. chodník s občasným pojezdem. V těchto místech bude chodník prolomen tak, aby bylo umožněné plynulé přejíždění chodníku. Při prolomení musí být dodržen přípustný max. sklon chodníku (max.12,5 % v úseku do 3,0 m). Prolomení chodníku je zřejmé z výkresu podélného profilu (výkres č.3). V místech vjezdů budou použité nájezdové obrubníky ABO 100/15/15 N, které budou osazeny 2 cm nad komunikací a obrubníky přechodové ABO 100/15/25 LV (PV).  Příčný sklon chodníku je navržen 2 % směrem ke komunikaci.

Parkovací plocha obytným domem.

Parkovací plochy je navržená ze zámkové dlažby tl. 80 mm a jsou navržené pro osobní automobily skupiny 02 - tj.5,3x2,4m – kolmá. Před obytným domem je navržené 6 stání kolmých, z toho jedno stání je navržené pro vozidla tělesně postižených tj. š. 3,5m. Parkovací plocha bude provedena ze zámkové dlažby červené a budou odděleny od konstrukce vozovky silniční přídlažbou 50/25/10, která bude osazena s úrovní komunikace.

Vjezd k bytovému domu bude upraven na jednotnou šířku 5,5 m a bude položen nový ABJ tl. 60 mm. Napojení na komunikaci III/34525 bude provedeno takto: bude provedeno odfrézování vrchní asfaltové vrstvy vjezdu v š. 1m a bude položen nový asfaltový koberec. U výjezdu od bytového domu na komunikaci III/345245 bude osazena dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě.

Rozpočet je cca        1,165mil.Kč

plánovaný termín započetí projektu         07-10/2014

výběrového řízení    03/2014

 

3. Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře

V obci bude vybudována tlaková kanalizace, která bude zakončena ČOV. Čerpací šachty TK budou umístěny u nemovitostí a napájeny z domovních rozvaděčů.

(dále uvedené tabulky uvede investor v potřebném rozsahu

Rozpočet je cca        45,35mil.Kč

plánovaný termín započetí projektu         05/2014

výběrového řízení    02/2014

 

S pozdravem                                        

 

            Ing. Miloš Uchytil

              starosta obce

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.