Jak pomoci venkovu na Vysočině?

Převzato z krajského vebu.

v Jihlavě se dne 18. března uskutečnilo Fórum Zdravého kraje Vysočina během kterého diskutovalo více než 140 zástupců samospráv, podnikatelů, neziskových organizací, odborných partnerů a občanů o největších problémech v našem kraji. V závěrečném hlasování se všichni zúčastnění shodli na „10P – desateru největších problémů kraje“, které najdete vyjmenovány na níže přiloženém odkaze.

Jako největší problém účastníci fóra označili nízkou podporu kvalitního a zdravého života na venkově. Nyní je potřeba ověřit, zda tyto definované problémy vidí jako nejvýznamnější i širší veřejnost. V rámci ověřovací ankety mají občané našeho kraje prostor, aby se sami vyjádřili k tomu, co jim v našem regionu chybí, co by se mělo změnit, čemu by měl kraj věnovat pozornost. Svůj hlas můžete přidat k již popsanému problému nebo můžete navrhnout problém jiný. Výsledky hlasování veřejnosti budou předloženy Zastupitelstvu kraje Vysočina a kraj s nimi bude dále pracovat.

Hlasování o největších problémech probíhá do 30. 4. 2010 na webových stránkách kraje Vysočina: http://extranet.kr-vysocina.cz/anketa-10p/ <http://extranet.kr-vysocina.cz/anketa-10p/>

Problémy v seznamu nejsou řazeny dle počtu hlasů a tedy i důležitosti – tu jim dáte jen Vy, svým hlasem.

Výsledky ankety zveřejníme na webových stránkách kraje Vysočina a v Novinách kraje Vysočina, které zdarma dodáváme do všech domácností v našem kraji.

 

Děkuji všem za ochotu a spolupráci podílet se na rozvoji svého kraje.

 

Martin Hyský

radní pro oblast regionálního rozvoje

 

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57

586 01 Jihlava

tel: 564 602 148

mob: 739 587 663

fax: 564 602 153

e-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz <mailto:hysky.m@kr-vysocina.cz>

www.kr-vysocina.cz <http://www.kr-vysocina.cz>
 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.