Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Pozvánka na zasedání kraje ZK05

Pozvánka na zasedání kraje ZK05

Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina

P o z v á n k a
V Jihlavě dne 21. 6. 2006


v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006, které se bude konat dne 1. 7. 2006 v 8.00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
3. Rozprava členů zastupitelstvaMiloš VYSTRČIL v. r.
hejtman kraje Vysočina

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: