Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

ve výběrovém řízení § 25 odst.2 písm. a) - otevřené řízení na akci ev. č. VZ 50020068

"Obnova bytového fondu a vestavba bytů
do objektu staré hospody č.p. 6 v Nové Vsi u Chotěboře

1.Komise při otevírání obálek pracovala ve složení:

předseda: Ing.Miloš Uchytil
místopředseda: Roman Sadílek
člen: Ludvík Čermák
člen: Ing.arch. Václav Marek
člen: Ing.Miroslav Vávra
člen: Jindřich Vodička

Předseda a místopředseda byli zvoleni před zahájením jednání komise. Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové čestná prohlášení o své nepodjatosti.

2.Otevírání obálek bylo zahájeno dne 22.05.2006 v 10:00 hod.

3. Komise převzala od zadavatele obálky s nabídkami včetně evidenčních archů podaných nabídek ( přílohy číslo 1 protokolu), provedla kontrolu obálek, zda jsou řádně zabezpečeny proti vyjmutí obsahu a neshledala závadu.

4. Otevírání obálek s nabídkami se zúčastnil zástupce uchazečů pod poř.4.

5. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v takovém pořadí, v jakém byly doručeny dle evidenčního archu podaných nabídek ( příloha číslo 1 protokolu) a provedla kontrolu úplnosti nabídek s tímto výsledkem:

6. Seznam posuzovaných nabídek :

Číslo uchaz: Obchodní firma/ název zájemce splnění pož: Ano/Ne Nabídková cena Včetně DPH
1. SOSTAF Heřmanův Městec společnost s ručením ano 1.část 5 560 891,--Kč
omezeným ( spol.s r. o.) 2.část 7 096 476,--Kč
Nový Dvůr 908 3.část 3 110 373,--Kč
583 03 Heřmanův Městec Celkem 15 767 740,--Kč
2. Stavointeriér s.r.o. ano 1.část 3 879 777,--Kč
Kozí 201 2.část 5 626 146,--Kč
580 01 Havlíčkův Brod 3.část 2 205 557,--Kč
Celkem 15 711 480,--Kč
3. ATOS, spol. s r.o. ano 1.část 4 118 346,--Kč
Husovo nám. 139 2.část 5 824 433,--Kč
584 01 Ledeč nad Sázavou 3.část 2 423 594,--Kč
Celkem 12 366 373,--Kč
4. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. ano 1.část 4 726 155,--Kč
Průmyslová 941 2.část 6 205 381,--Kč
580 01 Havlíčkův Brod 3.část 2 535 674,--Kč
Celkem 13 467 210,--Kč


Neúplné nabídky : nebyly zjištěny.

Vznesené připomínky: žádný z přítomných uchazečů nevznesl připomínky.

Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 22.05.2006 v 10:45 hodin.

Přílohy: 1. Evidenční arch podaných nabídek
2. Přehled splněných požadavků na způsob zpracování nabídky
3. Prezenční listina z otevírání obálek
4. Čestná prohlášení členů komise

V Nové Vsi u Chotěboře 22.5 2006

Zapsal: Ing. Vávra

Podpisy členů komise:


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: