Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Rozhodnutí hejtmana

Rozhodnutí hejtmana

Vážený pane starosto,

dne 24. 7. 2006 vydal hejtman kraje, s ohledem na situaci vyvolanou dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30º C, rozhodnutí o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha, kterým se po dobu jeho účinnosti zakazuje:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství,
b) rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

Doporučujeme Vám k zabezpečení informovanosti obyvatelstva toto opatření zveřejnit způsobem ve Vaší obci obvyklým.

Obce s rozšířenou působností rovněž upozorňujeme na možnost využití jejich pravomoci dle § 19 odst. 3, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Ze zákonem uvedených možností se jeví jako vhodné postupovat cestou dočasného omezení vstupu, přičemž omezení se nebude vztahovat na některé vybrané subjekty, jako jsou vlastnící lesů, nájemci lesů a jejich zaměstnanci, osoby vykonávající právo myslivosti, osoby, které jsou ustanoveny do funkcí jednotlivých stráží apod.
 

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: