Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

 

 
                            Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

 

Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky Vám tímto v souladu s § 123 zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluji výsledek výběrového řízení na realizaci výše uvedené veřejné zakázky.

 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče:

Obchodní firma: Servis hasičské techniky Radek Vincker (kontakt 602 757 051)                 

Sídlo: Palackého 892, Hranice 753 01                                                        

Právní forma:                       

IČ:  6605461                                                 

DIČ:CZ 680222119                                      

 

Údaje z vítězné nabídky, které byly předmětem hodnocení a zdůvodnění výsledku hodnocení:

 

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s oznámením zadávacího řízení pomocí kritérií – nejnižší nabídková cena.

 

Nabídková cena uchazeče, kterému je přidělena veřejná zakázka činí

206.910,- Kč včetně DPH

Důvod odmítnutí ostatních uchazečů : vyšší cena

Nabídkové ceny ostatních uchazečů jsou vyšší, než je nabídka uchazeče, jemuž je veřejná zakázka přidělena.

Pořadí ostatních hodnocených uchazečů v sestupném pořadí. 

 

Poř. nabídky:
Obchodní firma/název:
2.
 SDH sport Martin Šmol 
3.
 M.N. Sport Nechvátal 
4.
 
5.
 
 Vítězného uchazeče vyzývám tímto k zahájení jednání směřujícího k uzavření příslušné smlouvy.

Děkuji Vám za podání nabídky a věřím, že případná další spolupráce bude úspěšná.

 

S pozdravem      

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                           starostka obce Nová Ves u Chotěboře

                                                                                         Andrea Culková

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.