Poplatky

Poplatky jsou splatné v hotovosti na OÚ Nová Ves u Chotěboře a nebo převodem na účet 104669614/0300, variabilní symbol se uvádí číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte za co poplatek hradíte (odpad, pes, stočné) a vaše příjmení.

 1. Poplatek za svoz komunálního odpadu 600,- Kč/rok za osobu
  Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku.
  Poplatek hradí osoba přihlášena k trvalému pobytu starší 18. let.   

  Poplatek za svoz komunálního odpadu u rekreačních objektů
  600,- Kč/objekt
  Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vyhláška pro rok 2023 je zde
 2. Poplatek za psa 100,- Kč/rok za psa, každý další pes je za 150,- Kč
  Poplatek za psa je splatný do 28. února příslušného roku. Aktuální vyhlášku naleznete zde. 
 3. Poplatek za užívání veřejné kanalizace
  STOČNÉ dle směrného čísla 350,- Kč / osoba s trvalým pobytem / čtvrtletí

  U rekreačních objektů bude vybíráno 350,- Kč/objekt za každé kalendářní čtvrtletí. Kalkulace stočného.

  V roce 2023 budou tyto data splatností:
  Za 1. čtvrtletí …………..od 1.4. do 30.4.2023
  Za 2. čtvrtletí …………..od 1.7.  do 31.7.2023
  Za 3. čtvrtletí …………..od 1.10 do 31.10.2023
  Za 4. čtvrtletí …………..od 4.1. do 31.1.2024
  Stočné 2023
  Stočné 2023

   Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.