Informace k volbám do zastupitelstva obce 2022

                           Informace k volbám do zastupitelstva obce 

 

 

 

Starostka obce Nová Ves u Chotěboře podle §15 odstavec d,g a §27 zákona č.491/2001 Sb., o volbách zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, sděluje tuto informaci:

 

                                                           Oznámení 

 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části) podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 
V obci Nová u Chotěboře má sídlo volební okrsek č. 1

 

Počet zastupitelů je stanoven na 9 členů

 

Volební místnost je v kulturním domě č.p. 61

 

Minimální počet členů okrskové volební komise je 1+5

 

 

 

 V Nové Vsi u Chotěboře dne 25.7. 2022

                                                                                                                      Culková Andrea

                                                                                                                         starostka obce

 

                         

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.