Oznámení  o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Oznámení

 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

 

Starostka obce Nová Ves u Chotěboře

podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)

 

                                               oznamuje:

 

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

   ve volebním okrsku č.1

   je volební místnost (přesná adresa) KD č.p.61, Nová Ves u Chotěboře

   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni

   k trvalému pobyt

 

   3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

  

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 17.1. 2023                                   Culková Andrea

                                                                                                         starostka

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.