Oznámení o místě konání voleb a stanovení počtu členů volební komise

                           Informace k volbám do zastupitelstva obce 

 

 

 

Starostka obce Nová Ves u Chotěboře podle §15 odstavec d,g a §27 zákona č.491/2001 Sb., o volbách zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, sděluje tuto informaci:

 

                                                           Oznámení 

 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části) podle § 29 zákona č.491/2001 SB., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 
1.      Volby do zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře se uskuteční v pátek dne 23.9. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.9. 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.      Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost (adresa) Kulturní dům č.p. 61 pro voliče podle místa trvalého pobytu Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře- Nový Dvůr

3.      Popis vytvořených volebních obvodů č. 1 Nová Ves u Chotěboře- Nový Dvůr

4.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

5.      Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

6.      Minimální počet členů okrskové komise je 1+5

7.      První zasedání okrskové volební komise je stanoveno na 25.8. 2022 od 14.30 v kanceláři starostky 

 

 

 

 

 

 V Nové Vsi u Chotěboře dne 25.7. 2022

                                                                                                                      Culková Andrea

                                                                                                                         starostka obce

Soubory ke stažení

Oznámení o místě konání voleb a počtu členů volební komise

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.