Záměr odkupu a prodeje pozemku 2043/3, 2043/4,2234,98/4,98/5,99/5

Záměr prodeje a odkupu pozemku                                  

 

Obec Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje par.č.2043/3a 2043/4 a odkupu par.č.2234, 98/4, 98/5 a 99/5 dle geometrického plánu č.519-42/2021 v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře, dle usnesení zastupitelstva obce 3/2023 bod jednání č.19, ze dne 1.3.2023  

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře                                                                           Andrea Culková

 dne 10.3.2023                                                                                            starostka obce

                                     

                                                                                     

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.