Záměr odkupu a prodeje pozemku 267/1 a 266

Záměr odkupu a prodeje pozemku                                           

Obec Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odkupu části pozemku par.č. 267/1 a 266 dle geometrického plánu č.540-4/2022 v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře a odprodeje části pozemku par.č. 2080/1 dle geometrického plánu č. 540-4/2022, dle usnesení zastupitelstva obce 3/2023 bod jednání č.18, ze dne 1.3.2023  

 

V Nové Vsi u Chotěboře                                                                           Andrea Culková

 dne 10.3.2023                                                                                            starostka obce

                                     

                                                                                     

                                                                                        

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.