Záměr odprodeje pozemku 2163/3

Záměr odprodeje pozemku 

                                                

 

 

 

 

Obec Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku par.č. 2163/3 o výměře 509 m2 dle přiloženého náčrtu GP v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře, který je součástí areálu ZD Nová Ves – Víska ( obec Nová Ves u Chotěboře je majitelem ze 2/3 a ZD Nová Ves u Chotěboře- Víska 1/3 ), dle usnesení zastupitelstva obce 2/2024 bod jednání č.11, ze dne 5.2.2024. Cena obvyklá 30,- Kč za 1 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře                                                                           Andrea Culková

 dne 7.2.2024                                                                                              starostka obce

                                     

                                                                                     

                                                                                        

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.