Záměr prodeje majetku - Avie

Záměr prodeje majetku Obce Nová Ves u Chotěboře

Obec Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje hasičské AVIE ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře (nabídky můžete zasílat na adresu OÚ Nová Ves u Chotěboře do 31.10. 2022 do 11: 30 Hod, obálky označit NABÍDKA AVIE - NEOTVÍRAT, hodnocení provede ZO na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva obce, nejnižší nabízená cena 12.000,- Kč vč. DPH), dle usnesení zastupitelstva obce 7/2022 bod jednání č.7B, ze dne 8.9.2022

 

Specifikace : bez STK

-          Rok výroby 1979

-          Typ: DVS 12 A30

-          Palivo NM

 

V Nové Vsi u Chotěboře                                                                           Andrea Culková

 dne 13.9.2022                                                                                               starostka obce

                                     

                                                                                     

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.