Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 63

Záměr pronájmu nebytových prostor (prodejna potravin)

Obec Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu provozovny  potravin ( nebytových prostor)ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře, dle usnesení zastupitelstva obce 8/2022 bod jednání č.36, ze dne 3.11.2022

 

V Nové Vsi u Chotěboře                                                                           Andrea Culková

 dne 10.11.2022                                                                                            starostka obce

                                     

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.