Pozvánka na zasedání zastupitelstav obce 11/2009

Termín konání: Pondělí 7.12.2009
Čas konání: 18.00
Místo konání: Zasedačka OÚ

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné zasedání zastupitelstva obce


Program

 

1. informace o PP zeleň v obci – úprava parkové zeleně prezentace
2. Kontrola úkolu od posledního zasedání 2.11.2009
3. Informace o akci veřejné zakázky Perno
4. informace o opravě střechy kostela - okna
5. informace o akci oprava mostů
6. Informace o probíhajících pracích na hřbitově
7. Informace - pozemky v Novém Dvoře
8. vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Maleč
9. návrh rozpočtu na rok 2010 ZŠ Nová Ves
10. sběrná míst a dohoda se SZIF
11. žádost o příspěvek na rok 2010
12. řešení petice na skácení lípy v Novém Dvoře
13. Vyúčtování VHP
14. Návrh rozpočtu obce 3. čtení
15. Různé
16. Rozprava

Termín konání: Pondělí 7.12.2009
Čas konání: 18.00
Místo konání: Zasedačka OÚ

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.