Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1/2023

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za prosinec 2022

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá) 

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH děti

7.                   Oprava rozhlasů po obci - projednání informací

8.                   Záměr odprodeje sněhové radlice

9.                   A. Záměr hospoda- bod trvá , B. Žádost pan Ing. Vaněk

10.               Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-12-2025398 HB    

             Nová Ves u Chotěboře, p.č. 833/6 knn     

11. 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

12. Rozprava    

 

 

 Termín konání: 11.1.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.