Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1.3.2023

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za únor 2023

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV-  A. Výběrové řízení na zaměstnance ČOV , B. budování brány na ČOV(bod trvá)

5.                   Lesy – A. činnost v lese, B. pořízení křovinořezu C. PGRLF- dotační titul na mulčovač

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH děti

7.                   Záměr odprodeje sněhové radlice

8.                   A. Záměr hospoda, B. Žádost pan Ing. Vaněk

9.                   Záměr prodeje Avie

10.               Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově 

11.               Program obnova venkova Vysočiny 2023

12.               Projednání místních částí obce A. Kohoutov B. Zastráň

13.        Revitalizace zeleňe v obci A. Kohoutov, B. Nový Dvůr,  C. Nová Ves u Chotěboře

14.        Pasportizace a správa hřbitova Nová Ves u Chotěboře – projednání informací

15.        Oprava střechy obecní budova č. p.6- projednání informací

16.        KD v Nové Vsi u Chotěboře- projednání informací

17.        Informace o termínu konečného přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2022

18.        Záměr dle GP 540-4/2022

19.        Záměr dle GP 519-42/2021

20.        Horní hřiště- projednání informací 

21.        Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)  

 6. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 8. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 9. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

22.. Rozprava    

 

Termín konání: 1.3.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.