Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2.6.2022

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za květen 2022
 3. Nové parcely - projednání informací
 4. Lesy – projednání záměru prodeje lžíce s přidržovačem na NAR 120
 5. Kohoutov-projednání informací, žádost paní K.
 6. Hasiči - stříkačka pro SDH dětí, bod trvá
 7. Záměr prodeje pozemku č.154/2 ve vlastnictví obce (schválení)
 8. Žádost o odkup parcely č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře
 9. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2022319/VB/2, Nová Ves u Chotěboře, parcela 658/2, KNN
 11. Různé - _dlouhodobé úkoly:
  1. kontejnerové stání
  2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36)
  3. osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř
  4. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá)
  5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2
  6. Cesta do Kohoutova
 12. Rozprava 

Termín konání: 2.6.2022

Čas konání: 18:00 hod

Místo konání: kancelář starostky OÚ

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.