Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.11.2023

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za listopad
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření
Rozpočtové opatření č.10
Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře
A. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku  za obecní systém odpadového hospodářství
            B. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Poplatky, stočné, odpady             
Cenová nabídka na posezení na horním hřišti- pan Pavlas P
Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 
Rozprava    
 

 

 

 

 

 Termín konání: 27.11.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.