Pozvánka na zasedání zastupitelstva 3.11.2022

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za září 2022

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá)   

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Kohoutov-projednání informací, nabídka

7.                   Hasiči- A. stříkačka pro SDH dětí ( schválení -Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje

                               venkova ČR), poptávkové řízení

            B. Záměr Avie

8.                  Návrh rozpočtu na rok 2023

9.                  Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024-2028

10.              Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

11.              Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024-2028 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

12.              Rozpočtové opatření č. 5

13.              Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře

14.              Projednání automobilu pro služební účely

15.              Nový Dvůr- projednání řešení splaškové kanalizace 

16.              Pořízení plechové garáže- sklad na techniku

17.              Oprava rozhlasů po obci - projednání informací

18.              Záměr odprodeje sněhové radlice

19.              Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: SoBS VB 44524/ IV-12-202500, HB Nová Ves u Chotěboře 148 – knn (Truksovi)

20.              Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-2023346/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, par. 833/2, knn ( M.Pavlas)

21.              A. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – trojstranná smlouva domovní přípojka pro p.č. 858/2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře  SoBS  SIS 42187/IP-12-2014648/Nová Ves u Chotěboře, č.p.119, přípojka knn (Málkovi)

B. SoBS VB 42184/IP -12-2014648/ Nová Ves u Chotěboře, č.p. 119, přípojka knn (Málkovi)

      

22.               Žádost o příspěvek na činnost klubu SK Chotěboře oddíl orientačního běhu z.s.

23.               Žádost o poskytnutí daru Českému červenému kříži na činnost 

24.               Žádost o poskytnutí daru Český svaz včelařů z.s., základní organizace Chotěboř

25.               Žádost o poskytnutí příspěvku místního spolku Rybářů

26.               Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Nová Ves u Chotěboře

27.               Žádost o poskytnutí příspěvku Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupena 

            pí. Mgr. Klusáčkovou  

28.               Žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičná jednota Sokol zastoupena panem Ing. Uchytilem

29.               Žádost o poskytnutí příspěvku Myslivcům Nová Ves u Chotěboře- Víska na činnost 

30.               Žádost o příspěvek MŠ Víska

31.               Žádost o spolufinancování služeb Fokus Vysočina ,z. ú

32.               Žádost ZŠ Buttulova o příspěvek na adaptační pobyt dětí 

 

33.               Cesta par.č. 2154/2- opěrná zeď 

34.               Záměr hospoda- bod trvá

35.               Cesta par.č. 2080/1 – projednání informací , možnost směn s majiteli 

36.              Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky) 

                                                           

37.               Rozprava    

 Termín konání: 3.11.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.