Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.3.2024

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za únor 2024
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření, informace 
 Hasiči- projednání informací, oprava střechy
 ČOV- projednání informací ( údržba, služby na ČOV)
 Rozpočtové opatření
 Odpady- projednání informací
 Ceník pronájmu KD
 Žádost Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska zastoupené Ing. Romanem Sadílkem- schválení    záměru
12. Žádost pan Pelouch – vybudování příjezdové komunikace do místní části Zastráň

 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 

14. Rozprava    

 

 

 

 Termín konání: 4.3.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.