Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5/2022

Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce.

Program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za duben 2022
 3. Nové parcely-projednání informací
 4. Lesy
 5. Kohoutov-projednání informací, Záměr prodeje
 6. Hasiči
 7. Horní hřiště-oprava sklípku
 8. Rekonstrukce OÚ-projednání informací
 9. Žádost p. Králové (č.p.106)- bod trvá
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře 2021 a předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2021
 11. Předložení účetní závěrky obce Nová Ves u Chotěboře
 12. Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy Nová Ves u Chotěboře
 13. Žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2022
 14. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 6. Cesta do  Kohoutova
 15. Rozprava

Termín konání: 12.5.2022
Čas konání: 18:00 hod
Místo konání: kancelář starostky OÚ

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.