Pozvánka na zasedání zastupitelstva 8.9.2022

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.      Schválení programu zasedání

2.      Kontrola usnesení za červen 2022

3.      Nové parcely-projednání informací

4.     ČOV-vana pod CSP, brána (bod trvá) 

5.      Lesy – projednání záměru prodeje lžice s přidržovačem na NAR 120, činnost v lese

6.      Kohoutov-projednání informací, nabídka

7.      Hasiči-stříkačka pro SDH dětí, bod trvá, Záměr Avie

8.      Záměr prodeje parcely č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře-schválení

9.      Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2020861/VB/02, Nová Ves u Chotěboře, parcela 168/1, KNN

10.  Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2023324/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, par. 9/9, KNN

11.  Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Voda cz service, s.r.o

12.  Cesta par.č. 2154/2- projednání informací 

13.  Podoubravský víceboj- projednání informací 

14.  Žádost o ukončení nájmu prostor sloužícího k podnikání

15.  Žádost o ukončení nájemní smlouvy z bytu č.3 (budova č. 63)

16.  Poplatky – penále za nedodržení termínu úhrady

17. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova

                                                           

18.  Rozprava    

 

 Termín konání: 8.9.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

Soubory ke stažení

Pozvánka za zasedání zastupitelstva

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.