Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10/20013 konaného 2.9.20103

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č. 1 a č. 4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné zasedání zastupitelstva obce

  

Program

 

1.Schválení programu zasedání

2. Kontrola usnesení z 5.8.2013

3. Informace o průběhu oprav stropů na ZŠ a schválení dodatku

4. Informace o průběhu zateplování a výměně oken na ZŠ

5. Informace o stavu akce Revitalizace zeleně v obci

6. Informace o stavu prací na oplocení ZŠ

7. Vyjádření se k dokumentaci pro stavební povolení průtah silnice 345 v obci

8. Zpráva kontroly plateb pojištění ZP

9. Rozpočtová změna č.6

10. Podoubravský víceboj v Krucemburku

11. Žádost o odkoupení obecního pozemku u č.p. 105

12. Nabídka odkupu pozemku v majetku Kraje Vysočina

13. Nabídka na odkup parcel pod cestou do Kohoutova ( Podlesí )

14. Příprava projektů na rok 2014

15. Různé

16. Rozprava

 Termín konání:           Pondělí 2.9.2013

Čas konání:                 19.00

Místo konání:                 Zasedací místnost OÚ

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.