Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Doplněný program jednání zastupitelstva obce č. 13/2018

 

 1.  Schválení programu zasedání
 2.  Doplnění člena zastupitelstva-složení slibu
 3.  Volba členů kontrolní a finanční komise a rady školy
 4.  Kontrola usnesení říjen 2018
 5.  Projednání záměru na zřízení věcného břemene pro ČEZ – přípojka k pozemku paní JUDr. Bílkové
 6.  Projednání zápisu z jednání SVOP a příspěvku na vybavení ordinace
 7.  Projednání smlouvy s PGRLF
 8.  Projednání žádosti na byt
 9.  Projednání informací o průběhu realizace vodovo
 10. Projednání protokolu výběrové komise na konektivitu a informace o  průběhu realizace škola
 11. Projednání rozpočtových změn
 12. Schválení směrnice na oběh účetních dokladů obce
 13. Rozprava
 14. Různé       

 

 

Termín konání:           Pondělí 12.11.2018

Čas konání:                 18.00

Místo konání:              Zasedací místnost OÚ

 

Vyvěšeno: 5.11.2018

 

Sejmuto:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.