Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 13/2018 konaného 12.listopadu 2018

Doplněný program jednání zastupitelstva obce č. 13/2018

 

 1.  Schválení programu zasedání
 2.  Doplnění člena zastupitelstva-složení slibu
 3.  Volba členů kontrolní a finanční komise a rady školy
 4.  Kontrola usnesení říjen 2018
 5.  Projednání záměru na zřízení věcného břemene pro ČEZ – přípojka k pozemku paní JUDr. Bílkové
 6.  Projednání zápisu z jednání SVOP a příspěvku na vybavení ordinace
 7.  Projednání smlouvy s PGRLF
 8.  Projednání žádosti na byt
 9.  Projednání informací o průběhu realizace vodovo
 10. Projednání protokolu výběrové komise na konektivitu a informace o  průběhu realizace škola
 11. Projednání rozpočtových změn
 12. Schválení směrnice na oběh účetních dokladů obce
 13. Rozprava
 14. Různé       

 

 

Termín konání:           Pondělí 12.11.2018

Čas konání:                 18.00

Místo konání:              Zasedací místnost OÚ

 

Vyvěšeno: 5.11.2018

 

Sejmuto:


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: