Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.15/2014 konaného 1. prosince 2014

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č. 1 a č. 4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné zasedání zastupitelstva obce

 

Program

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů za říjen a listopad  2014
 3. Projednání informace o průběhu prací revitalizaci zeleně
 4. Projednání informací o průběhu stavby kanalizace v obci
 5. Projednání informaci o průběhu stavby poldru
 6. Projednání návrhu dodatku smlouvy mezi obcí a ASSECO solutions
 7. Projednání žádosti na pronájem bytu
 8. Projednání druhého čtení rozpočtu obce rok 2015
 9. Projednání rozpočtového opatření č. 7
  10. Projednání informace o vytyčení obecních pozemků
  11. Projednání darovací smlouvy mezi Tělovýchovou a obcí
  12. Různé
  13. Rozprava

 

Termín konání:            Pondělí 1.12.2014

Čas konání:                  18.00

Místo konání:         Zasedací místnost OÚ

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.