Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.5/2014 konaného 7. dubna 2014

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č. 1 a č. 4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné zasedání zastupitelstva obce

  

Program

1.  Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z 3. 3. 2014
3. Informace o kontrole z MV a KV Vysočina na stížnosti pana Procházky z č.p.102
4. Projednání informaci o postupu prací na ZŠ
5.Projednání výměny pozemků, dle schváleného záměru z 13. 1. 2013
6. Projednání zprávy školní inspekce
7. Projednání přípravy akce v Novém Dvoře
8. Projednání zadávacích podmínek na chodník před č. p. 6
9. Projednání informací o průběhu zadávacího řízení na tlakovou kanalizaci a ČOV
10. Informace o pracích na školním hřišti
11. Žádost pan Krátký
12. Žádost pan Málek
13.Žádost o pronájem nebytových prostor
14. Projednání informací z VH SVOP
15. Smlouva s EKO-KOM.
16. Smlouva s RWE přeložka plynu
17. Informace o zahájení pracích na školním hřišti.
18. Pozvánka na Valnou Hromadu ČS a.s.
19. Různé
20. Rozprava

 

Termín konání:            Pondělí 7. 4.2014

Čas konání:                  19.00

Místo konání:         Zasedací místnost OÚ

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.