Pozvánka na zasedání zastupitestva obce 13/2012 prosinec 2012

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné  zasedání zastupitelstva obce

Program

1.  Schválení programu zasedání
2.  Kontrola usnesení z 5. 11. 2012
3.  Informace o jednání na ROP Jihovýchod
4.  Informace ze VH MAS a zakladatelů
5.  Informace z předsednictva SVOP
6.  Návrh smlouvy se svozovou firmou ODAS
7.  Návrh rozpočtu na rok 2013
8.  Projednání rozpočtových změn
9.  Přidělení obecního bytu
10.Projednání prací na zahradě ZŠ
11.Projednání rozpočtu na opravu chodníku před ZŠ
12.Různé
13.Rozprava

Termín konání:           Pondělí 3.12.2012

Čas konání:                 18.00

Místo konání:                 Zasedací místnost OÚ

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.