Pozvánka na zasednání zastupitelstva obce 12/2012

Starosta Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího řádu zastupitelstva obce svolává řádné  zasedání zastupitelstva obce

 Program 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení z 1.10.2012
 3. Informace o opravách místních vozovek
 4. Informace o podaných žádostech na MAS
 5. Informace ze VH MAS a zakladatelů
 6. Informace o odeslání odpovědi na dopis JUDR. Karla Rohra
 7. Žádost o licenci linky 600310
 8. Předběžná žádost odprodej pozemků v osadě Nový Dvůr
 9. Informaci o atrahování věci Stanicí Pavlov
 10. Výsledek kontroly BOZP a PO v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
 11. Dodatek ke smlouvě s COOP družstvo HB
 12. Informace o zahájení řízení věci na základě námitek na zónaci v CHKO Železné hory
 13. Opravy místních vozovek
 14. Návrh rozpočtu na rok 2013 2.čtení
 15. Projednání územního plánu Uhelné Příbrami
 16. Různé
 17. Rozprava

Termín konání:           Pondělí 5.11.2012

Čas konání:                 18.00

Místo konání:                 Zasedací místnost OÚ

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.