Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře

Svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře

Obec Nová Ves u Chotěboře

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře

 

                                                                                                                                                             23.10.2018

Počet listů: 1

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře

 

 

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře, svolaného dosavadním starostou obce Nová Ves u Chotěboře v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Přísálí KD

Doba konání: středa 31.10.2018 od 18:00

Navržený program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)       určení počtu místostarostů

b)      určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst.1 písm. a/ zákona o obcích)

c)       určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)      volba starosty

e)      volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)       určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)       volba předsedy kontrolního výboru

d)      volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)

6)      Diskuze

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

                                                      

                                                                                      Ing. Miloš Uchytil

                                                           dosavadní starosta obce Nová Ves u Chotěboře

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: